Lyhenteet9./KTR 6 = Kenttätykistörykmentti 6:n 9. Patteri
Ajp = Ampumatarvikejakopaikka
AK = Armeijakunta
AKM = Ampumatarvikekenttämakasiini
Alik = Alikersantti
D = Divisioona
E = Esikunta
EKM = Elintarvikekenttämakasiini
Er.Moott.Itkk.Os   = Erillinen Moottoroitu Ilmatorjuntakonekivääriosasto
Er.MjvPr = Erillinen merijalkaväkiprikaati
ErP 11 = Erillinen Pataljoona 11
ErTiedLeLv = Erillinen Tiedustelulentolaivue
Esk = Eskadroona
Ev = Eversti
Evl = Everstiluutnantti
Häv = Hävittäjä
HLeLv = Hävittäjälentolaivue
HävLeD = Hävittäjälentodivisioona
HävLeR = Hävittäjälentorykmentti
HRR = Hämeen Ratsurykmentti
IlmavE = Ilmavoimien Esikunta
IPAK = Ilmapuolustusaluekeskus
It = Ilmatorjunta
It.KKK = Ilmatorjuntakonekiväärikomppania
IVAK = Ilmavalvonta-aluekeskus
J = Joukkue
JP = Jääkäripataljoona
JR = Jalkaväkirykmentti
JSP = Joukkosidontapaikka
Jv = Jalkaväki
JvD = Jalkaväkidivisioona
JvR = Jalkaväkirykmentti
K = Komppania
KAK = Kaartinarmeijakunta
KaartinSekaLeD = Kaartin Sekalentodivisioona
Kapt = Kapteeni
KEK = Kaatuneiden evakuointikeskus
Kenrl = Kenraaliluutnantti
Kenrm = Kenraalimajuri
Kers = Kersantti
KevItPtri = Kevyt Ilmatorjuntapatteri
KevItPsto S = Kevyt Ilmatorjuntapatteristo Saarinen
Kk = Konekivääri
KKK = Konekiväärikomppania
Km = Kenttämakasiini
Korn = Kornetti
Korp = Korpraali
Kr = Kranaatti
Krh = Kranaatinheitin
KS = Kenttäsairaala
Kt = Kenttätykki
Kt-Pr = Kenttätäydennysprikaati
KTR = Kenttätykistörykmentti
LeR = Lentorykmentti
LLv = Lentolaivue
Ltn = Luutnantti
Lin.Psto = Linnoitustykistöpatteristo
MaatstLeD = Maataistelulentodivisioona
Maj = Majuri
MjvPr = Merijalkaväkiprikaati
Op.os = Operatiivinen osasto
Os A = Osasto A
Os T = Osasto Talvela
P = Pataljoona
Pion = Pioneeri
Pk = Pikakivääri
PLeLv = Pommituslentolaivue
PommLeD = Pommituslentodivisioona
PPP = Polkupyöräpataljoona
Pr = Prikaati
PSp = Pääsidontapaikka
Pst = Panssarintorjunta
Psto = Patteristo
RajaE = Rajavartioston esikunta
RajaK = Rajakomppania
RvPr = Ratsuväkiprikaati
SArk = Sota-arkisto
Sas = Sairasautoasema
S-hev. Kp = Sairashevosten kokoamispaikka
Sirp = Sirpale
Sk = Suojeluskunta
SotaS = Sotasairaala
Sotmest = Sotilasmestari
SPK = Sotapäiväkirja
SPol = Sotilaspoliisi
Stm = Sotamies
S-varasto = Sotatarvikevarasto
Tied.tsto = Tiedustelutoimisto
TLeLv = Tiedustelulentolaivue
Tst = Taistelu
Täh = Tähystäjä
VA = Vozdushnaja Armija = Ilma-armeija
Vj = Valojuova
VJa = Volkov-Jartsev
V/Kt-Pr = Kenttätäydennysprikaatin viides pataljoona
Vänr = Vänrikki
Vääp = Vääpeli
XII/Kt-Pr = Kenttätäydennysprikaatin kahdestoista pataljoona
XIII/Kt-Pr = Kenttätäydennysprikaatin kolmastoista pataljoona
YH = Ylimääräiset harjoitukset
Ylik = Ylikersantti
Ylil = Yliluutnantti
URR = Uudenmaan Rakuunarykmentti
Aloitussivu